top of page
Black Background

פרו בונו

בסוף 2019 נעתרתי לבקשת ארגון החיים עם HIV, לבנות אתר פרו בונו.

ארגון החיים עם HIV היא עמותה ראשונה מסוגה בישראל המורכבת מנשאים החיים עם הנגיף, החל מחברי הוועד המנהל, דרך חברי ועדת הביקורת וכלה בכל הפעילים והמתנדבים של הארגון. העמותה, הוקמה ונרשמה ברשם העמותות הישראלי ביוני 2017, במטרה לדאוג לרווחת הקהילה החיוביות בארץ ישראל.

 

פעילות העמותה מתמקדת במספר מוקדים כשעיקריה הם גיבוש הקהילה החיובית ושבירת הסטיגמה החברתית הקיימת כלפי נשאי HIV באמצעות חינוך ועידוד מודעות בקרב קבוצות שונות בחברה הישראלית, לרבות במעגלים ובחוגים רפואיים אשר לא הספיקו להתעדכן בסטטוסים החדשים בעולם רפואת ה-HIV ומחלות המין.
 

בתחום המודעות החדשה ושבירת הסטיגמה, הפעולה הראשונה בה נוקטת העמותה היא החדרת והטמעת המושג אנדיטקטבל (Undetectable)- סטטוס רפואי המגדיר נשאי HIV כלא ניתנים לזיהוי. מושג חדש זה שהופיע בשנים האחרונות בעולם הרפואה העולמי, הפך לסמל סטטוס כמנצח את מחלת האיידס ואשר שומר על בריאותם ואיכות חייהם של נשאים וכאחד הגורמים העיקריים המונעים את התפשטות הנגיף.
 

חשיפת המושג אנדיטקטבל והענקת הידע לגביו נעשים באמצעות פעולות הסברה, קמפיין U=U, שיחות עם מרכזים רפואיים, רופאים וצוותיהם ובאמצעים נוספים.

האתר הושק במסגרת תכנית שיווק דיגיטלי כחלק מקמפיין U=U.

לאתר >>

bottom of page