top of page
Chess Game
Black Background

אסטרטגיה

תכנון ויישום אסטרטגיה שיווקית דיגיטלית ובניית משפך שיווקי.

למעשה, פרסום "על עיוור" לקהל שמורכב באמצעות תחומי עניין או נתונים דמוגרפיים בלבד, הוא פרסום לא יעיל, מכיוון שהוא לא לוקח בחשבון את התהליכים שעוברים על לקוחות פוטנציאליים, עד שהם הופכים ללקוחות בפועל. 

אנו נגדיר יעדים ומטרות, נבנה אסטרטגיה שיווקית המותאמת למאפיינים הייחודיים של העסק/שירות/חברה/מותג, נייצר תכנית עבודה תוך התאמת הפלטפורמות השיווקיות ליעדי וצרכי העסק, נייצר משפכי שיווק ליצירת קהלים איכותיים, ונפרסם מודעות שונות ללקוחות, לפי השלב שבו הם נמצאים במשפך השיווקי. 

רוצים לדבר על זה? 

Image by Johannes Plenio
bottom of page